La metodologia de l’Academy es basa en un aprenentatge integral que combina gramàtica i pràctica de la comunicació oral i escrita en tots els nivells. El nostre professorat és vocacional, compta amb titulació universitària, està compromès amb el Centre i està qualificat per a l’ensenyament d’adults.

Dins de la metodologia destaca el test de necessitats per ajudar a adaptar les classes als objectius de cada client o grup d’estudiants, des de l’enfocament de les classes fins als continguts i horaris.
Sota la supervisió de la Cap d’Estudis, A. Ricart, realitzem proves de nivell i entrevistes per avaluar els objectius, requeriments i possibilitats dels alumnes, i presentar-vos un projecte formatiu definit.

PERFIL DEL PROFESSORAT

Tots els nostres professors són titulats

Tenen un perfil professional i disposen d'anys d'experiència

Experts del sector i en formació contínua

Coneixedors de la dinàmica dels grups reduïts i de l'One-to-One

Ofereixen suport logístic i pedagògic de l'escola