Els nostres cursos

La Business Language Academy ofereix un ventall de serveis per satisfer tant les necessitats individuals com les de grup. Els nostres cursos: 

 • Ajuden a incrementar la competitivitat dels treballadors.
 • Fan augmentar la productivitat de la plantilla.
 • Es dissenyen en funció de cada empresa i necessitat.
 • Tenint en compte les particularitats empresarials o personals oferim classes per millorar la conversa, l’escriptura, ambdues, si es vol reforçar el lenguatge tècnic…

Idiomes que es poden cursar a BLA:

 • Alemany
 • Anglès Prova Gratuïta
 • Castellà
 • Català
 • Francès
 • Italià
 • Portuguès (Brasil)
 • Portuguès (Portugal)
 • Rus
 • Xinès

Alguns tipus de cursos que oferim:

 • Particulars o de grup, el que millor s’ajusti en cada cas.
 • Programes estàndard o personalitzats; de llenguatge comercial i administratiu; de General o de Business EnglishCours de Conversation en françaisCours de français pour entreprise
 • Les classes són interactives i productives: el progrés dels alumnes és la nostra millor satisfacció.

Cursos subvencionats


La Business Language Academy facilita a les empreses l’accés al seu programa formatiu a través d’un pla de subvencions. Aquest pla permet que les classes puguin ser gratuïtes o gaudir d’un finançament important. Totes les empreses disposen d’un crèdit anual per formar els seus treballadors a cost zero, sempre que es compleixin determinades condicions, si aquesta quantia no es fa servir, es perd. Aquest crèdit es fa efectiu mitjançant bonificacions en les cotitzacions a la Seguretat Social.

Tots els programes formatius de Business Language Academy estan aptes per a acollir-se a aquest ajut. Informeu-vos sobre els ajuts econòmics per a empreses a través de la Fundació Tripartita o deixeu que nosaltres ens n’ocupem. Podeu trobar més informació a la web: www.fundaciontripartita.org.